Kişisel Verilerin Korunması

İşbu sözleşme kişisel verilerin mevzuata uygun bir şekilde korunduğunu aktarmak amacıyla yazılmıştır, Ucakbileti.biz söz konusu kişisel verilerin korunması sözleşmesinde değişiklik yaparak bu sözleşmeyi güncelleme hakkını sakalı tutmaktadır. Bundan dolayı kullanıcıların Kişisel Verilerin Korunması konulu sayfamızı periyodik olarak takip etmesi önemli olmaktadır.

Kişisel Verileri Toplama

Ucakbileti.biz, kişisel verileri; web sitesinde uçak bileti satın alan bireylerden, kanun ve mevzuatın izin verdiği ölçüde toplamaktadır. Kişisel verilerin korunması kanuna tabi olarak; işbu sözleşmeyi hazırlayan sitemiz, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna da tabidir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Mevzuatın olanak tanıdığı durumlarda, kişisel veriler saklanarak kayıt edilebilmektedir. Bu saklama işlemi tamamen mevzuata uygun bir şekilde yapılmaktadır. Kişisel veriler aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

  1. Uçak bileti alım işleminde kimlik bilgilerinin teyit edilmesi
  2. İletişim amaçlı olarak adres bilgilerinin kaydedilmesi
  3. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden dolayı güncel bilgilendirmelerin yapılabilmesi.
  4. Elektronik ortamda tüm evrakların ve belgelerin kayıt altına alınması
  5. Kanun ve mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak
  6. Kamu güvenliğine dair gerekli bilgileri sunabilmek
  7. Müşterilerimize çok daha nitelikli bir hizmet sunabilmek
  8. Müşteri memnuniyetinin arttırılmasını sağlamak
  9. Çözüm ortaklarımız ve anlaşmalı firmaların avantajlı kampanyalarını duyurmak
  10. Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

Web sitemizi kullanan ziyaretçilerimizin kişisel verileri, Ucakbileti.biz sitesinin kontrolü ve gözetimi altında yer almaktadır. Sitemiz mevzuat gereğince kişisel verilerin korunması hususunda tüm tedbirlerin alınması için gerekli olan organizasyonu oluşturmuş durumdadır. Bu noktada veri işleme güvenliğinin oluşturulması için teknik bir ekip hizmet sunmaktadır.

Web sitemiz, kişisel verilerin doğru bir şekilde saklanması ve güncel olarak tutulması konusunda KVKK’nın 4. Maddesine tabidir. Şayet verileriniz değişirse; bu durumu iletişim adresinden tarafımıza bildirmeniz önemli olmaktadır.

Web sitemiz, kişisel verilerin saklanması ve gerekli görüldüğü durumlarda kullanılması hususunda üzerine düşen görevi yerine getirmeyi taahhüt eder. Bu noktada olası hukuki anlaşmazlıkların oluşması durumunda söz konusu verilerin kullanılabileceği gerçeğinden hareketle; web sitemiz bu bilgileri saklamaktadır.

 

Kişisel verilerin korunmasına dair kanun çerçevesinde veri sahipleri birtakım haklara sahiptir. Bu haklar; kendilerine ait kişisel verilerin saklanıp saklanmadığını öğrenebilme ve işlenen kişisel verinin ne olduğunu talep edebilme haklarıdır. Ayrıca mevzuat gereğince varsa 3.şahıslara aktarılan bilgilerin ne olduğunu öğrenebilmek de veri sahiplerinin hakları arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda veri sahiplerinin hakları KVKK’nın içeriğinde yer almaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Mevzuat gereğince kişisel verilerin 3. Şahıslara aktarılması ancak ve ancak müşterinin onayıyla olmaktadır. Ancak yasal yükümlülüklerden dolayı bazı durumlarda kişisel verilerin aktarılması söz konusu olmaktadır. Bu durumlar; kamu kurum ve kuruluşları ile mahkemelerin kişisel verileri talep etmesi durumlarıdır. Bu durum kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat gereğince yapılmaktadır.